مقالات پذیرفته شده

مقالات ارائه شفاهی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عنوان مقاله: ارائه یک روش سطوح همتراز فازی در ناحیه بندی خودکار تصاویر پزشکی

آسیه خسروانیان،محمد رحمانی منش،پرویز کشاورزی،سعید مظفری، دانشگاه سمنان

عنوان مقاله: طراحی سیستم نظارت و تشخیص آریتمی‌های قلبی با استفاده از محاسبات ابری و داده‌کاوی

فاطمه بیدار،معصومه خزاعی،غلامرضا شهابادی، دانشگاه آزاد بیرجند
حامد وحدت‌نژاد، دانشگاه بیرجند

عنوان مقاله: ارائه الگوریتمی کارا جهت همترازی رشته های بتای پروتئین

مصطفی سبزه کار، دانشگاه بیرجند
مسعود بیجاری، دانشگاه آزاد بیرجند

عنوان مقاله: ارزیابی سلامت روانی دانشجویان با روش انتخاب ویژگی به منظور بهینه سازی و افزایش دقت تکنیک های دسته بندی داده کاوی

قدیره مودی،احمد بختیاری شهری، دانشگاه هاتف زاهدان

عنوان مقاله: سیستم موبایل مبتنی بر ابر جهت مراقبت از کودکان

هما رادگهر، دانشگاه بیرجند

عنوان مقاله: الگوریتم DBSCAN بهبود یافته برای داده‌های بزرگ پزشکی

حمید سعادت‌فر،نوشین حنفی،ناهید قلی‌زاده، دانشگاه بیرجند

CUOB-ReliefF: Diagnosis of breast cancer by balancing datasets

زینب عباسی،محسن رحمانی،حسین غفاریان، دانشگاه اراک

Modeling and Performance Evaluation of Body Area Network in Mobile Edge Computing Paradigm

رضا شجاعی،ناصر یزدانی، دانشگاه تهران

Compressed domain Action Recognition for Healthcare and Assisted Living

علی آبداری،پوریا امیرجان،آزاده منصوری، دانشگاه خوارزمی تهران

Medical Waste Segregation using a Fuzzy Expert System

سیدهاشم داورپناه، دانشگاه صنعتی بیرجند

Hybrid Approach for Health Information Integration

حمیدرضا حمیدی،شکوه کرمانشاهانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی

Accurate Continuous Monitoring of pH and Blood Gases Using FET-based Sensors Operating in the Amperometric mode

شهریار جاماسب، دانشگاه همدان

Fractional Order Sliding Mode Blood Glucose Control Using Functions Approximation Techniques

سعید خراشادیزاده، دانشگاه بیرجند

Ontology based Drug-Drug Interaction Model

Tabbasum Naz, Muhmmad Akhtar, Syed Khuram Shahzad, Muhammad Waseem Iqbal, Maria Fasli, Muhammad Raza Naqvi, University of Lahore,The Superior College, University of Essex, UK, The Superior College, Pakistan, The Superior College

Smart Health Architecture Integration Model

Daniyal Ahmed, Farrukh Muneer, Syed Khuram Shahzad, Muhammad Waseem Iqbal, Muhammad Raza Naqvi, The Superior College, Lahore, Pakistan

____________________________________________________________________________________________________________________

مقالات پوستر

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

عنوان مقاله: طراحی و پیاده‌سازی سامانه خودکار پایش وضعیت سلامتی در بستر اینترنت اشیا با رویکرد کاهش مصرف انرژی و اندازه سخت افزار

علی دهقانی، دانشگاه ارومیه

عنوان مقاله: بهبود سیستمهای نظارت بر سلامت با استفاده همزمان از شبکه های حسگر بدن و شبکه های بین خودرویی

بهاره ارزانی، دانشگاه بیرجند

عنوان مقاله: پیش بینی بستری مجدد بیمارستان با استفاده از رویکرد داده کاوی و شبکه های عصبی

شکیبا خادم القرآنی، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

عنوان مقاله: طراحی سیستم موقعیت یاب بیسیم وسایل اتاق عمل

فرهاد پارسائی‌نژاد، دانشگاه بیرجند

عنوان مقاله: مهبان: برنامه کاربردی تلفن همراه برای سلامت بانوان

شیوا وفادار، دانشگاه گلستان

عنوان مقاله: مروری بر استفاده از برنامه های کاربردی گوشی هوشمند در آموزش پرستاری

فرشید الازمنی نوده، دانشگاه علوم پزشکی ایران

عنوان مقاله: تخمین زمان تبدیل ویروس HIV به بیماری ایدز به کمک منطق فازی

معصومه خزاعی، دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

عنوان مقاله: ارزیابی و باز سازی ساختار استخوان ترابکولار با استفاده از تبدیل فاصله و خطوط-ستاره‌ای مبتنی بر منطق فازی در تصاویر µ-CT و MRI

آرزوسادات حجازی، دانشگاه پیام نور تهران شمال

عنوان مقاله: مدیریت جریان داده ها در تشخیص فعالیت

عاطفه علیزاده، مجتمع آموزش عالی گناباد

عنوان مقاله: تاثیر انواع وسایل کمک شنیداری بر مهارت های خواندن در کودکان کم شنوا

نجمه مردانی فیض آباد، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

عنوان مقاله: بهبود و افزایش اطمینان کفایت دیالیز بیماران تحت درمان با اتصال صندلی همودیالیز به دستگاه همودیالیز برای هوشمندسازی عملکردهای سیستمی یا اقدامات مراقبتی

محمد کریمی، دانشگاه کاشان

عنوان مقاله: افزایش عملکرد پزشکی از راه دور با استفاده از آنتن‌های هوشمند

جواد زراعتکار مقدم، دانشگاه بیرجند

عنوان مقاله: ارائه پلتفرم الکترونیکی مناسب برای افزایش ایمنی عملکرد تجهیزات پزشكي

حسین سلیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

عنوان مقاله: مدلسازی اثر میدان مغناطیسی ثابت بر تولید پتانسیل عمل در نورون

شهریار جاماسب، دانشگاه صنعتی همدان

عنوان مقاله: افزایش گذردهی رادیوشناختگر و بهبود عملکرد آن در حوزه‌ی سلامت

جواد زراعتکار مقدم، دانشگاه بیرجند

عنوان مقاله: ارائۀ رویکردی جهت تشخیص وضعیت بیمار در شبکه های حسگر بیسیم بدنی

محمد مهرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

عنوان مقاله: شناسایی و تحلیل ریسک و ارزیابی قابلیت اطمینان عملکرد کادر اجرایی فرآیند تعبیه کاتتر ورید مرکزی بخش مراقبت های ویژه به کمک تکنیک CREAM

الهه اطهری، دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان مقاله: پیشنهاد راهکار جدیدی جهت تشخیص بیماری آلزایمر با استفاده از درخت تصمیم

سامیه خسروی، دانشگاه بیرجند

عنوان مقاله: استفاده از ماشین بردار پشتیبان به عنوان موتور تصمیم گیری سیستم مراقبت پزشکی از راه دور هوشمند جهت تشخیص سندروم حاد قلبی

سید علی حسین پور، دانشگاه تهران

Biometric Based User Authentication Using EEG Signals

زهرا چگنی، دانشگاه قم

A New Machine Learning Technique for Breast Cancer Detection

حمیده حاجی آبادی، دانشگاه صنعتی بیرجند

Feature-Based Elderly Behavior Detection and Prediction in Smart Homes

ملیحه عرفان منش، دانشگاه شیراز

Designing of an Eye Tracking Intelligent Command System for People with Spinal Cord Injuries

نیما نوری ، دانشگاه بین‌المللی امام رضا

Using DEXA Technology to Compare Rural and Urban Bone Mass Density of Women

نیره سعادتی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ورود به سیستم داوری