فراخوان داور


از کلیه پژوهشگران مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا (به انضمام دانشجوی دکترا) دعوت می‌شود تا به عنوان داور مقالات در ما را یاری نمایند. بدین منظور تقاضا می‌شود تا رزومه یا آدرس وب سایت خود را به آدرس chest@birjand.ac.ir جهت بررسی سوابق علمی ارسال نمایند.

محققانی که از رزومه مناسبی برخوردار باشند، اسامی آن‌ها در لیست کمیته علمی ثبت می‌گردد. در نهایت به داوران و اعضای کمیته علمی گواهی اعطا خواهد شد.

ورود به سیستم داوری