محل برگزاری


دانشگاه بیرجند (پردیس شوکت آباد)

آدرس:

خراسان جنوبی، بیرجند، بلوار شهید آوینی، بلوار دانشگاه، دانشگاه بیرجند (پردیس شوکت آباد)

 
 
ورود به سیستم داوری