کمیته علمی


 

اعضای بین المللی کمیته علمی

ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه/موسسه محل خدمت کشور صفحه شخصی
1.Chintan BhattCharotar University of Science and Technologyهندبازدید
2.Elthon Allex da Silva OliveiraFederal University of Alagoasبرزیلبازدید
3.Gaëtan ReyUniversité Nice Sophia Antipolisفرانسهبازدید
4.Gonzalo Huerta CánepaUniversidad Adolfo Ibáñezشیلیبازدید
5.Hamid MukhtarNational University of Sciences and Technologyپاکستانبازدید
6.جواد صدریConcordia Universityکانادابازدید
7.Nadeem AhmadSuperior Universityپاکستانبازدید
8.ریحانه هوشیارUniversity of Marylandآمریکابازدید
9.Sheheryar MalikSuperior Universityپاکستانبازدید
10.Tor-Morten GrønliNorwegian School of Information Technologyنروژبازدید
11.وحید اربابیDelft University of Technologyهلندبازدید
12.Urmila ShrawankarRTM Nagpur Universityهندبازدید

اعضای ملی کمیته علمی

ردیف نام و نام خانوادگی دانشگاه/موسسه محل خدمت صفحه شخصی
1.حامد وحدت ‏نژاددانشگاه بیرجندبازدید
2.عبدالحسین فتحیدانشگاه رازیبازدید
3.آیین محمدیدانشگاه علوم پزشکی تهرانبازدید
4.احمد فخاریاندانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوینبازدید
5.علی نجفیدانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهبازدید
6.بنت الهدی موسویدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیبازدید
7.ابراهیم میری مقدمدانشگاه علوم پزشکی بیرجندبازدید
8.قاسم صادقی بجستانیدانشگاه بین‌المللی امام رضابازدید
9.هادی خسروی فارسانیدانشگاه شهرکردبازدید
10.حمید سعادت ‏فردانشگاه بیرجندبازدید
11.حمیده احتشامدانشگاه علوم پزشکی بیرجندبازدید
12.حسن زرقانیدانشگاه علوم پزشکی بیرجندبازدید
13.حسین بیدختیدانشگاه علوم پزشکی بیرجندبازدید
14.حسین صفرپوردانشگاه علوم پزشکی بیرجندبازدید
15.حجت اله حمیدیدانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیبازدید
16.جواد راستیدانشگاه اصفهانبازدید
17.جواد زراعتکار مقدمدانشگاه بیرجندبازدید
18.کاظم دستجردیدانشگاه علوم پزشکی بیرجندبازدید
19.کلثوم دلداردانشگاه علوم پزشکی شاهرودبازدید
20.مهدیه شجاعی باغینیدانشگاه علوم پزشکی کرمانبازدید
21.مهدیه قاسمیدانشگاه نیشابوربازدید
22.مهدیه رجبی مقدمدانشگاه علوم پزشکی بیرجندبازدید
23.مجید زارع بیدکیدانشگاه علوم پزشکی بیرجندبازدید
24.محمود گنجی فرددانشگاه علوم پزشکی بیرجندبازدید
25.محمود نقیب ‏زادهدانشگاه فردوسی مشهدبازدید
26.مریم اله بخشیاندانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیبازدید
27.مهران تقی پوردانشگاه بیرجندبازدید
28.محمد قاسمی گلدانشگاه بیرجندبازدید
29.محمد قاسمزادهدانشگاه یزدبازدید
30.محمد رضا صائبی پوردانشگاه علوم پزشکی بیرجندبازدید
31.مرتضی دری گیودانشگاه سمنانبازدید
32.مصطفی سبزه کاردانشگاه صنعتی بیرجندبازدید
33.ناهید ظریف صنایعیدانشگاه علوم پزشکی شیرازبازدید
34.نسیم روان شاددانشگاه صنعتی سجادبازدید
35.ناصر مهرشاددانشگاه صنعتی بیرجندبازدید
36.ریتا مجتهدزادهدانشگاه علوم پزشکی تهرانبازدید
37.سعید بهزادی پوردانشگاه صنعتی شریفبازدید
38.سعید ناصریدانشگاه علوم پزشکی بیرجندبازدید
39.طاهره ناصریدانشگاه علوم پزشکی شاهرودبازدید
40.طوبی کاظمیدانشگاه علوم پزشکی بیرجندبازدید
41.وحید سلمانیدانشگاه صنعتی امیرکبیربازدید
42.زینب موحدیدانشگاه علم و صنعت ایرانبازدید
43.محمد رضا عابدینی دانشگاه علوم پزشکی بیرجندبازدید
44.زویا طاهرگورابیدانشگاه علوم پزشکی بیرجندبازدید
 
ورود به سیستم داوری