فراخوان کارگاه


کنفرانس درنظر دارد برنامه های آموزشی دو ساعته در مورد موضوعات جدید و نوظهور در حوزه سلامت و سیستم‌ها و تکنیک‌های محاسباتی مربوط به آن، برگزار نماید. برای این منظور، از افراد یا گروه‌ها برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی دعوت می‌شود تا پیشنهادیه برگزاری کارگاه را ایمیل نمایند. در صورت داشتن سوالی در این خصوص لطفا با دبیر کارگاه‌ها (h_eliasi@birjand.ac.ir) تماس حاصل نمایید.

قالب پیشنهاد کارگاه آموزشی

پیشنهاد (حداکثر 3 صفحه) باید به طور خلاصه محتوا و اهداف آموزش را توصیف کند و شامل موارد زیر باشد:

  1. عنوان کارگاه آموزشی؛
  2. خلاصه، اهداف و انگیزش طرح؛
  3. زمان‌بندی و مخاطبین مورد نظر؛
  4. نام، وابستگی دانشگاهی یا سازمانی و بیوگرافی کوتاهی از هر سخنران؛
  5. توصیف مختصر محتوای کارگاه آموزشی؛
  6. در صورت لزوم، توصیفی از تجربه قبلی / مربوط به سخنران (ها) در خصوص موضوع کارگاه آموزشی.

ارسال طرح پیشنهاد کارگاه آموزشی

پیشنهاد باید در قالب یک فایل PDF، حداکثر در سه صفحه، برای بررسی به هر دو آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال شود.

زمان‌بندی پیشنهاد کارگاه آموزشی

  • آخرین مهلت برای ارسال پروپوزال کارگاه: 15 آبان 1397 30 آبان 1397 30 آذر 1397
  • اعلام نتیجه: 15 دی ماه 1397
ورود به سیستم داوری