فراخوان شرکت‌ها

زمانی علم و دانش می‌تواند حلال مشکلات بشری باشد که بتواند از فاز تحقیق و پژوهش عبور کند و در عرصه عمل و صنعت به کار گرفته شود و نیاز انسان امروزی را برطرف سازد. به منظورایجاد فصل مشترک بین صنعت و دانشگاه مقرر گردید فرصتی در اختیار شرکت‌های فعال در حوزه‌های مرتبط با کنفرانس قرار داده شود تا با حضور فعال و مؤثر در آن علاوه بر عرضه محصولات خود و کسب منفعت مالی بتوانند راه‌کارهای مؤثری برای حل مشکلات و معضلات موجود ارائه دهند. این امر انگیزه‌ای می‌شود برای تولید محصولات بومی مطابق با نیازهای جامعه که بتواند شاخص سلامت کشور را ارتقاء بخشد.

برای این منظور از شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط دعوت می‌گردد چکیده علمی (2-4 صفحه) شامل معرفی شرکت و ایده محصول سخت‌افزاری/نرم‌افزاری مرتبط را در سامانه ارسال مقاله ثبت نمایند. پس از ارزیابی ایده و محصول مربوطه توسط کمیته علمی کنفرانس براساس شاخص‌های علمی و مبتنی بر نیاز روز جامعه مطابق زمانبندی کنفرانس نتیجه اعلام خواهد شد. به شرکت‌های منتخب، پس از ثبت نام، امکان ارائه در پنل شرکت‌ها به همراه امکانات نمایشگاهی داده خواهد شد. زمانبندی ارسال چکیده و اعلام داوری مطابق زمانبندی ارسال مقاله و اعلام نتایج است.

ورود به سیستم داوری