تماس با ما


تماس با دبیرخانه

  • بیرجند، بلوار دانشگاه، دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، طبقه دوم، دبیرخانه اولین کنفرانس ملی سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت

  • chest@birjand.ac.ir

  • chest.birjand.ac.ir

Conference Location
ورود به سیستم داوری