اطلاعات سفرمسیر منتهی به دانشگاه بیرجند از فرودگاه بیرجند

مسیر منتهی به دانشگاه بیرجند از فرودگاه بیرجندمسیرهای منتهی به دانشگاه بیرجند از پایانه مسافربری

مسیرهای منتهی به دانشگاه بیرجند از پایانه مسافربری


برنامه پروازی بیرجند

روزهای هفته Iran Air Mahan Air ATA Airlines
بیرجند به تهران تهران به بیرجند بیرجند به مشهد مشهد به بیرجند بیرجند به تهران تهران به بیرجند بیرجند به تهران تهران به بیرجند
شنبه 12:30 10:20 --- --- 20:00 17:30 09:10 06:30
یکشنبه 09:05 07:00 --- --- --- --- --- ---
دوشنبه --- --- --- --- 20:00 17:30 --- ---
سه‌شنبه --- --- --- --- --- --- 09:10 06:30
چهارشنبه 22:25 16:45 18:55 20:40 20:00 17:30 10:05 07:40
پنجشنبه --- --- --- --- 20:00 17:30 --- ---
جمعه 12:10 10:05 --- --- 16:15 13:45 --- ---
ورود به سیستم داوری