مجلات


مقالات کنفرانس در جلسه شورای سردبیری مجلات مربوطه مطرح و مقالات زیر انتخاب گردید. مولفان جهت امکان چاپ مقاله در مجله موردنظر باید مقاله را نسبت به نسخه ارائه شده در کنفرانس به طور کامل توسعه و بهبود دهند و سپس به فرمت و زبان مجله موردنظر تبدیل کنند. شایان ذکر است مقاله قبل از چاپ، مجدد توسط شورای سردبیری مجله بررسی و داوری می‌گردد. از این مرحله مولفین باید به طور مستقیم با مجلات و ایمیل های معرفی شده تماس بگیرند و کنفرانس در خصوص مراحل بعدی مسؤولیتی ندارد و مسئولیت نهایی رد یا پذیرش مقالات با مجلات مربوطه است.

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ایمیل رابط مجله: دکتر سعید ناصری

s.nasseri@bums.ac.ir


سایت مجله:

http://journal.bums.ac.ir


عناوین مقالات منتخب:


"تاثیر انواع وسایل کمک شنیداری بر مهارت های خواندن در کودکان کم شنوا"

"مهبان: برنامه کاربردی تلفن همراه برای سلامت بانوان": به فرمت Letter to Editor بازنویسی شده و مجدداً ارسال گردد.


------------------------------------------------------------------------------------------------


Modern Care Journalزبان مجله: انگلیسی- مقالات فارسی پس از ترجمه به انگلیسی قادر به ارسال برای داوری می‌باشد.


ایمیل مجله:

moderncare@bums.ac.ir

وبسایت مجله:

http://mcjbums.com/en/index.htmlعناوین مقالات منتخب:


- ارائۀ رویکردی جهت تشخیص وضعیت بیمار در شبکه های حسگر بیسیم بدنی


- ارزیابی سلامت روانی دانشجویان با روش انتخاب ویژگی به منظور بهینه سازی و افزایش دقت تکنیک های دسته


- استفاده از ماشین بردار پشتیبان به‌عنوان موتور تصمیم گیری سیستم مراقبت پزشکی از راه دور هوشمند جهت


- افزایش عملکرد پزشکی از راه دور با استفاده از آنتن‌های هوشمند


-بهبود و افزایش اطمینان کفایت دیالیز بیماران تحت درمان با اتصال صندلی همودیالیز


-پیش بینی بستری مجدد بیمارستان با استفاده از رویکرد داده کاوی و شبکه های عصبی


-پیشنهاد راهکار جدیدی جهت تشخیص بیماری آلزایمر با استفاده از درخت تصمیم


-تخمین زمان تبدیل ویروس HIV به بیماری ایدز به کمک منطق فازی


-سیستم موبایل مبتنی بر ابر جهت مراقبت از کودکان


- طراحی سیستم موقعیت یاب بی سیم وسایل اتاق عمل


-مروری بر استفاده از برنامه های کاربردی گوشی هوشمند در آموزش پرستاری


A New Machine Learning Technique for Breast Cancer Detection-


Compressed domain Action Recognition for Healthcare and Assisted Living-


CUOB-ReliefF Diagnosis of breast cancer by balancing datasets-


Designing of an Eye Tracking Intelligent Command System for People with Spinal Cord Injuries-


Feature-Based Elderly Behavior Detection and Prediction in Smart Homes


Fractional Order Sliding Mode Blood Glucose Control Using Functions Approximation Techniques-


Hybrid Approach for Health Information Integration-


Medical Waste Segregation using a Fuzzy Expert System-


Ontology based Drug-Drug Interaction Model-


Using DEXA Technology to Compare Rural and Urban Bone Mass Density of Women-


ورود به سیستم داوری